Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào WhiteHat challenge, và chơi hẳn luôn một mình một team :v. Vì phải đi học sáng nên mình không thể tham gia khi cuộc thi bắt…