Hey, we’re T-Rekt's blog. See our thoughts, stories and ideas.

See what we’ve
written lately
T-Rekt
Meet our author Meet our authors Meet our top authors
T-Rekt

Hacking Yoosee camera

Mở đầu Chuyện là gần đây mình có thuê một căn chung cư mini. Trong khoảng thời gian ở đó, đôi khi rảnh rỗi mình có nghía qua hệ thống các thiết bị mạng và nhận thấy một vài target thú vị, ví dụ như khoá vân tay, wifi router...

T-Rekt

Modding Facebook website [Phần 1]

Unsend Recall for Messenger — Recalling removed messages in Facebook Messenger Unsend Recall for Messenger is a Chrome extension that allows you to see the contents of messages that were removed on Facebook Messenger.MediumAlec Garcia [https://medium.com/@calialec/unsend-recall-for-messenger-recalling-removed-messages-in-facebook-messenger-c2e81b164e28] Tầm hơn 2 năm trước tình cờ mình đọc được...

T-Rekt

Phân tích phần mềm chấm thi FineLinux

FineLinux là phần mềm chấm thi môn "Linux và phần mềm mã nguồn mở" dành cho sinh viên đại học Thuỷ Lợi Hôm nay trong buổi test thử phần mềm để chuẩn bị cho bài thi online cuối môn, tôi đã có dịp phân tích thử phần mềm này xem...

You’ve successfully subscribed to T-Rekt's blog
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.